Jakie branże odczują najbardziej efekty wzrostu płacy minimalnej w 2024 roku?

Wzrost płacy minimalnej w 2024 roku to zmiana, która nieuchronnie wpłynie na polski rynek pracy. Niektóre branże mogą odczuć te skutki bardziej niż inne. W tym artykule przyjrzymy się, które sektory będą najbardziej dotknięte i jakie mogą być długoterminowe konsekwencje tych zmian.

  • Branża produkcyjna
  • Branża gastronomiczna i hotelarska
  • Branża handlowa
  • Branża obsługi klienta i call center
  • Branża budowlana

Wpływ wzrostu płacy minimalnej na branżę produkcyjną

Branża produkcyjna, będąca jednym z filarów polskiej gospodarki, również odczuje skutki wzrostu płacy minimalnej w 2024 roku. O ile zmiana ta może przynieść korzyści pracownikom, o tyle dla przedsiębiorstw produkcyjnych może to być wyzwanie, zwłaszcza w kontekście międzynarodowej konkurencyjności.

Zwiększenie kosztów produkcji: Wyższe wynagrodzenia bezpośrednio przekładają się na zwiększenie kosztów produkcji. Dla wielu firm produkcyjnych, zwłaszcza tych mniejszych, może to oznaczać konieczność przeszukania budżetu w poszukiwaniu oszczędności lub zwiększenia efektywności operacyjnej.

Presja na automatyzację: Wzrost płac może przyspieszyć inwestycje w automatyzację i robotyzację. Chociaż to może zwiększyć wydajność, równocześnie rodzi obawy o przyszłe miejsca pracy w sektorze.

Konkurencja międzynarodowa: Polska branża produkcyjna konkurująca na rynkach globalnych może napotkać trudności w utrzymaniu konkurencyjnych cen, zwłaszcza wobec krajów z niższymi kosztami pracy.

Przesunięcie na rynki zewnętrzne: Niektóre firmy mogą rozważyć przeniesienie części swojej produkcji za granicę, aby zmniejszyć koszty operacyjne.

Szansa na innowacje i rozwój: Wyższe płace mogą również stymulować innowacje, skłaniając firmy do inwestycji w nowe technologie i metody produkcji, co w dłuższej perspektywie może zwiększyć ich konkurencyjność.

Wpływ na Łańcuchy dostaw: Zmiany w kosztach pracy mogą wpłynąć na całe łańcuchy dostaw, zmieniając dynamikę i warunki współpracy między dostawcami a producentami.

Potencjalne Przesunięcia rynkowe: Wzrost płacy minimalnej może również wywołać przesunięcia rynkowe, gdzie konsumenci mogą zwracać się ku tańszym, importowanym produktom w odpowiedzi na wzrost cen krajowych produktów.

Wpływ wzrostu płacy minimalnej na hotelarstwo i hastronomię

W sektorze hotelarskim obserwujemy spadek liczby wystawianych ogłoszeń o 20% w ciągu ostatnich czterech lat. Wzrost kosztów pracowniczych będzie dla tej branży wyzwaniem, pomimo ożywienia w krajowej turystyce. Gastronomia, choć wydaje się bardziej stabilna z umiarkowanym wzrostem liczby ogłoszeń (4% więcej niż 4 lata temu), również będzie musiała zmierzyć się z wyższymi kosztami zatrudnienia.

Wpływ wzrostu płacy minimalnej na branżę obsługi klienta i Call Center

Ta branża jest jedną z najbardziej dotkniętych zmianami po pandemii COVID-19 i postępującą automatyzacją. Świadczy o tym spadek liczby ogłoszeń o połowę oraz 40-procentowy spadek liczby aktywnie rekrutujących firm. Przewiduje się dalszą konsolidację tego sektora.

Wpływ wzrostu płacy minimalnej na branżę handlową

Sektor handlowy, zwłaszcza pracownicy sklepów, doświadczył spadku liczby ogłoszeń o 10% oraz 30% spadku liczby rekrutujących firm. Ta tendencja może utrzymać się w 2024 roku, co wiąże się ze spadkiem liczby małych sklepów, głównie spożywczych. Zmiany te mogą dodatkowo wzmocnić trend spadkowy.

Wpływ wzrostu płacy minimalnej na branżę ochroniarską

Branża ochrony może również przejść konsolidację. Mimo 15-procentowego wzrostu liczby ogłoszeń od 2019 roku, liczba firm rekrutujących zmniejszyła się o 3%. To świadczy o zwiększającej się konkurencji i zmieniających się wymogach rynkowych.

Wpływ wzrostu płacy minimalnej na branżę budowlaną

W budownictwie obserwujemy stopniowy spadek zarówno ogłoszeń, jak i liczby firm. Chociaż spadki te nie przekraczają jeszcze 10% w ujęciu 4-letnim, kolejny wzrost płacy minimalnej może wpłynąć nie tylko na poziom zatrudnienia, ale także na zwiększenie szarej strefy w branży.

Optymistyczna perspektywa

Mimo obaw związanych ze wzrostem kosztów, zwłaszcza w branżach wrażliwych na zmiany stawki minimalnego wynagrodzenia, spodziewane odbicie popytu konsumenckiego w 2024 roku, a także wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym, mogą złagodzić negatywne efekty podwyżek wynagrodzeń. Jak podkreśla Konrad Grygo, analityk rynku pracy, oczekuje się, że wzrost PKB w 2024 roku będzie znaczący w porównaniu do 2023.

Rynek pracy 

W kontekście pracy dorywczej, najwięcej ofert znajduje się w sektorach handlu i gastronomii. W październiku 2024 dostępnych było blisko 9 tysięcy miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin. Warto jednak zauważyć, że większość ogłoszeń w tych branżach dotyczy pracy pełnoetatowej. Branże takie jak edukacja, sprzątanie czy opieka częściej oferują zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin.

Podsumowanie

Zmiany w płacy minimalnej w 2024 roku przynoszą ze sobą wiele wyzwań dla różnych sektorów. Wzrost płacy minimalnej w 2024 roku stanowi dla branży produkcyjnej zarówno wyzwanie, jak i szansę na przekształcenie. Kluczowe będzie tutaj znalezienie równowagi między utrzymaniem konkurencyjności a inwestycjami w technologie i innowacje, co może okazać się decydujące dla przyszłości i stabilności sektora produkcyjnego w Polsce.

Dla innych branże ażne jest, aby firmy przygotowały się na te zmiany, dostosowując swoje strategie biznesowe i zatrudnieniowe. Optymizm płynący z prognozowanego wzrostu PKB i popytu konsumenckiego może być kluczem do przetrwania i adaptacji w tym nowym środowisku.

Źródła:

  1. „Od stycznia 2024 płaca minimalna względem 2019 wzrośnie o niespełna 90% – co na to rynek pracy?”, https://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/wynagrodzenia-i-inne-swiadczenia/6389031,od-stycznia-2024-placa-minimalna-wzgledem-2019-wzrosnie-o-niespelna-90.html; dostęp z dnia 11.12.2023