Jak zarządzać fluktuacją pracowników?

Fluktuacja kadr w miejscu pracy

Zbyt duża fluktuacja pracowników to powód do zmartwień. Ale nie wtedy, gdy potrafisz mądrze zarządzać firmą. Sprawdź, jak rozwiązać problemy z fluktuacją pracowników poprzez zmiany na poziomie organizacyjnym.

Fluktuacja pracowników nie jest niczym niezwykłym. To normalne, że pracownicy odchodzą. Czasem szukają lepszych możliwości rozwoju, czasem większych pieniędzy, czasem potrzebują zmiany, a innym razem odchodzą na emeryturę.

Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy fluktuacja pracowników jest bardzo duża i uniemożliwia prowadzenie przedsiębiorstwa. To ważne — jeśli prowadzisz wielooddziałową firmę produkcyjną możesz poprzez dużą fluktuację pracowników tracić nawet setki tysięcy złotych rocznie.

Czego dowiesz się z artykułu:

  • Kiedy należy zacząć martwić się rotacją pracowników?
  • Jakie są konsekwencje dużej fluktuacji kadr?
  • Jak zarządzać firmą, żeby fluktuacja kadr była mniejsza?
  • Efektywne zwiększanie i zmniejszanie zatrudnienia

Kiedy należy zacząć martwić się rotacją pracowników?

Najlepiej ją policzyć i porównać ze wskaźnikami rynkowymi. Fluktuację kadr można obliczyć za pomocą działania na ogólny wskaźnik rotacji. Jak to zrobić? Wystarczy zastosować ten wzór:

Im niższy wynik, tym fluktuacja kadr jest mniejsza. Zgodnie z badaniami opublikowanymi przez brief.pl w 2022 roku średni wskaźnik fluktuacji ogólnej w polskich firmach wynosił 21%. Jeśli w Twojej firmie ten wskaźnik jest wyższy — możesz uznać, że sytuacja odbiega od normy i trzeba wdrożyć strategię naprawczą.

Weź także pod uwagę warunki rynkowe — fluktuacja wzrasta m.in. wtedy, gdy bezrobocie jest niskie a znalezienie pracy jest bardzo łatwe.

Spotkanie o tym, jak zatrzymać pracownika i zmniejszyć poziom fluktuacji kadr.

Jakie są konsekwencje zbyt dużej fluktuacji kadr?

Im większa fluktuacja kadr, tym tracisz więcej pieniędzy. Z roku na rok koszty rekrutacji pracowników są wyższe, a do tego wydłuża się czas pozyskania pracownika. Niezależnie od tego, czy szukasz pracowników fizycznych, czy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, średni czas pozyskania nowej osoby to ok. 40 dni. A do tak długiego czasu rekrutacji trzeba jeszcze doliczyć koszty związane ze szkoleniem i wdrażaniem nowego pracownika.

Jak zarządzać firmą, żeby fluktuacja kadr była mniejsza?

To są działania, które możesz wdrożyć, żeby ograniczyć fluktuację pracowników.

Nie zmuszaj do nadgodzin

Twoi pracownicy mogą rezygnować z pracy przez zbyt dużą liczbę nadgodzin. Przepracowany pełnoetatowy pracownik chętnie w takiej sytuacji zmieni pracę, zwłaszcza jeśli ma rodzinę. Żeby do tego nie dopuścić, zacznij korzystać z elastycznych form zatrudnienia i zatrudniaj zewnętrznych pracowników, gdy w Twoim przedsiębiorstwie jest do wykonania więcej pracy. Przykładowo: awaryjne skorzystanie z outsourcingu pracowniczego na dłuższą metę będzie bardziej opłacalne, niż doprowadzenie do odejścia z firmy najcenniejszych pracowników.

Dbaj o komfort pracowników

Działasz w branży przemysłowej, obróbki metalu lub drewna, automotive albo co-packing? Praca w takich zakładach to trudne i wymagające zajęcie. Długie godziny spędzone na stojąco, daleka od komfortowej temperatura powietrza, krótkie terminy i praca pod presją czasu mogą powodować, że pracownicy chętnie rezygnują z pracy. Dlatego postaraj się wynagradzać pracownikom te wszystkie niedogodności — możesz wprowadzić bezpłatne posiłki lub zapewnić pracownikom wygodny odpoczynek w pokojach socjalnych. Takie podejście może załagodzić ich objawy zmęczenia i wynagrodzić podejmowany wysiłek.

Doceniaj pracowników

Zamiast bagatelizować dokonania swoich fachowców, zacznij ich doceniać. Bycie docenionym jest jedną z najważniejszych wartości, jakich oczekują dzisiaj pracownicy. Pochwały i dostrzeganie produktywności są ważne, ale istotne są też konkretne nagrody — np. premie i benefity. Niektóre badania mówią o tym, że docenianie wpływa zarówno na wzrost zaangażowania pracowników, większą produktywność, jak i mniejszy wskaźnik rezygnacji z pracy.

Ustal ścieżkę awansu

Stagnacja i brak nowych możliwości rozwoju bardzo często są powodem rezygnacji z pracy. Jeśli zapewnisz pracownikom konkretne ścieżki awansu będą mieli do czego dążyć, a przez to zmiana pracy nie będzie dla nich atrakcyjnym pomysłem. Awans i zmiana stanowiska dla pracownika są szansą na wyższe zarobki, zdobycie nowych umiejętności i zerwanie z dotychczasową rutyną. Warto zauważyć, że zapewnienie nowego stanowiska cennemu pracownikowi to także sposób na szybszy rozwój firmy.

Rodzaje fluktuacji kadr i proces przemieszczania pracowników w obrębie jednej organizacji.

Jak zarządzać zmniejszaniem i zwiększaniem zatrudnienia?

Zarządzanie zmniejszaniem i zwiększaniem zatrudnienia to przede wszystkim problem firm, w których popyt na usługi lub produkty jest sezonowy. Mowa o takich branżach jak np. e-commerce, gdzie skokowy wzrost zysków występuje w okresie świątecznym, a do tego mają miejsce także „małe sezony”, które są związane z mniejszymi okazjami np. Black Friday. Sezonowość występuje także w branży produkcyjnej, gdzie najczęściej dodatkowa siła robocza jest potrzebna w sezonie letnim.

Jak zarządzać zmniejszaniem i zwiększaniem zatrudnienia, by nie stracić klientów? Ważne jest skoordynowane podejście i konkretny plan działania. Kiedy wiesz, że zapotrzebowanie na pracowników w Twojej firmie się zwiększy, skorzystaj z outsourcingu pracowniczego. Dzięki temu będziesz mieć w zespole potrzebnych pracowników z odpowiednim doświadczeniem, ale:

  • nie będziesz nimi zarządzać
  • nie będziesz brać odpowiedzialności za ich zatrudnienie i obsługę kadrowo- płacową
  • nie musisz przeprowadzać rekrutacji
  • nie zapewniasz zewnętrznym pracownikom szkoleń BHP ani odzieży roboczej.

Co więcej, umowa o outsourcing pracowniczy będzie szczegółowo określać, jakie mają być rezultaty pracy zewnętrznych pracowników. W ten sposób zyskasz pewność, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem, a praca zostanie wykonana zgodnie z Twoimi standardami jakości.

Podsumowanie

Każdy właściciel firmy chciałby, żeby pracownicy jak najdłużej pracowali w jego firmie. Ale czynników, które mogą sprawić, że dana osoba odejdzie z zakładu w określonym czasie jest bardzo dużo. I chociaż nie istnieje niezawodny sposób na to, by powstrzymać rezygnację pracowników, wprowadzenie wskazanych przez nas zmian w zarządzaniu, z pewnością pomoże lepiej kontrolować sytuację. Przede wszystkim warto pamiętać o tym, by zawsze zatrudniać wystarczającą liczbę pracowników. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo się skaluje, a poziom fluktuacji pracowników rośnie — nie rozdzielaj pracy na tych, którzy zostali. Lepiej będzie, jeśli jak najszybciej pozyskasz nowych pracowników.

Zarządzanie zmniejszaniem i zwiększaniem zatrudnienia jest łatwiejsze, dzięki elastyczności, jaką daje outsourcing pracowniczy. Skontaktuj się z nami a bezpłatnie sprawdzimy, czy outsourcing pracowniczy sprawdzi się w Twojej firmie.