Elastyczne formy zatrudnienia — czy naprawdę zwiększają efektywność?

Spotkanie zarządu o tym, jak uzyskać mniejsze obciążenia publicznoprawne wynagrodzeń i dokonywać lepszej selekcji pracowników.

Tutaj sprawdzisz, czym są elastyczne formy zatrudnienia i czy to prawda, że pomagają firmom zwiększyć efektywność. Dowiesz się także, jak sobie radzić z czasowym zapotrzebowaniem na pracowników.

Czym są elastyczne formy zatrudnienia?

Elastyczne formy zatrudnienia są przeciwieństwem tradycyjnego modelu zatrudnienia. Kiedy z nich korzystasz, pracownicy nie muszą wykonywać pracy przez 5 dni w tygodniu w ściśle określonych godzinach. Nie muszą też pracować pod Twoim nadzorem. A co ważne — ich wynagrodzenie może zależeć od uzyskiwanych wyników, a nie od czasu, jaki spędzają w firmie.

Dla pracodawców takie podejście oznacza bardziej elastyczną strukturę zatrudnienia — mogą ją łatwiej zmieniać i szybciej dostosować do nowych sytuacji i potrzeb rynkowych.

Z kolei dla pracowników elastyczne zatrudnienie może być szansą na zdobycie większej niezależności, poszerzenie zakresu odpowiedzialności i dopasowanie pracy zawodowej do własnego trybu życia.

Warto poznać najpopularniejsze elastyczne formy zatrudnienia, a są nimi:

Dlaczego powstały elastyczne formy zatrudnienia?

Bez elastycznych form zatrudnienia przedsiębiorcom trudno było szybko reagować na zmieniający się popyt na rynku. Sztywne reguły tradycyjnych modeli zatrudnienia, uniemożliwiały czasowe zwiększanie personelu. „Sztywności” została przeciwstawiona „elastyczność” — dlatego powstały elastyczne formy zatrudnienia, które nazywane są także „alternatywnymi” lub „nietypowymi”.

Niektórzy badacze nazywają je jedną z największych zmian biznesowych stulecia. I nic w tym dziwnego — problemy niepewności, sezonowości i dynamiki rynkowej w końcu zostały rozwiązane. Pracodawcy zaczęli sobie lepiej radzić ze zmiennością i wahaniami popytu.

Warto sprawdzić, czy elastyczne formy zatrudnienia mogą pomóc ulepszyć działanie Twojego przedsiębiorstwa. Za chwilę opiszemy, w jakich sytuacjach najlepiej sprawdza się elastyczne zatrudnienie.

Kiedy warto korzystać z elastycznych form zatrudnienia?

W tych sytuacjach korzystanie z elastycznych form zatrudnienia jest najlepszym rozwiązaniem:

 • Kiedy firma nie może zaoferować wszystkim pracownikom umowy o pracę na czas nieokreślony lub w przypadku braku możliwości ich pracy na pełen etat.
 • Kiedy zatrudnianie pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony jest biznesowo nieuzasadnione, to znaczy:
  • Realizowanie danych zadań nigdy nie zwiększy konkurencyjności firmy — każde przedsiębiorstwo ma do wykonania czynności, w których nie musi się specjalizować, żeby zyskać przewagę na rynku. Właśnie do realizacji tych zadań warto wykorzystać elastyczne formy zatrudnienia.
  • Popyt na usługi lub produkty jest sezonowy — potrzebujesz większej liczby pracowników tylko w niektórych miesiącach w roku. Znacznie łatwiej możesz zarządzać pracownikami, których potrzebujesz tymczasowo.
 • Kiedy potrzebujesz natychmiast wysoko wykwalifikowanego pracownika do wsparcia swojego zespołu.

Może Cię również zainteresować:

Rozmowa na temat tego, jak zwiększyć możliwość zatrzymania cennych pracowników.

Czy elastyczne formy zatrudnienia zwiększają efektywność?

Jak pokazują badania [1], elastyczne formy zatrudnienia umożliwiają pracodawcom bardziej efektywne zarządzanie pracownikami. I dotyczy to nie tylko sytuacji, w których zmieniają się wymagania rynkowe wobec przedsiębiorstwa [2]. Wzrost produktywności w elastycznym systemie zatrudnienia jest często rezultatem tego, że rozliczenie następuje w systemie opartym o wyniki, a nie na podstawie tego, ile czasu pracownik spędza w przedsiębiorstwie.

Elastyczne formy zatrudnienia dają zarówno większe możliwości koordynacji czasowej wykonywania zadań, jak i możliwość przetestowania pracowników.

Warto również wiedzieć, że chociaż w całej Unii Europejskiej nadal dominuje tradycyjny model zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych, to jednak coraz większy udział na europejskich rynkach pracy mają elastyczne formy zatrudnienia. Co więcej, możliwość elastycznej współpracy wynika nie tylko z potrzeby pracodawców, ale także spełnia oczekiwania pracowników. [3]

Jakie są zalety elastycznych form zatrudnienia?

Przede wszystkim finansowe. Jak się okazuje, każda zaleta elastycznych form zatrudniania ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych zalet, jakie mają elastyczne formy zatrudnienia.

 • Zmniejszenie kosztów pracy poprzez ograniczenie podatków i składek społecznych.
 • Możliwość zatrudniania pracowników z krajów z niższymi zarobkami.
 • Efektywniejsze dostosowanie struktury zatrudnienia do aktualnego zapotrzebowania firmy.
 • Ograniczenie kosztów związanych ze szkoleniami i rekrutacją pracowników.
 • Bardziej efektywne wykorzystanie potencjału pracowników.
 • Zmniejszenie kosztów, które pojawiają się przy rozwiązywaniu stosunków pracy.
 • Możliwość wykonania nietypowych prac dopasowanych do aktualnych potrzeb pracodawcy.
 • Możliwość łatwego nawiązania współpracy z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z dowolnych dziedzin.

Od czego zacząć wprowadzenie elastycznego zatrudnienia w firmie?

Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci wprowadzić elastyczne formy zatrudnienia w firmie.

Dopasowanie formy zatrudnienia do potrzeb firmy

Po pierwsze — istnieje wiele różnych elastycznych form zatrudnienia. Dlatego cały proces wprowadzenia tych form zatrudnienia w firmie trzeba zacząć od przeanalizowania profilu pracowników, których potrzebujesz i dopasowaniu elastycznej formy zatrudnienia do potrzeb swojej organizacji. Każdorazowo trzeba dopasować do tych potrzeb alternatywną formę zatrudnienia i sprawdzić ją pod kątem prawnym. Czy zdecydujesz się na outsourcing pracowniczy, agencję pracy tymczasowej czy leasing pracowniczy — to wszystko zależy od zapotrzebowania na pracowników w Twojej firmie.

Elastyczne formy zatrudnienia nie powinny całkowicie zastępować stałego modelu zatrudniania

Po drugie — korzystanie z elastycznych form zatrudnienia nie powinno opierać się na zastępowaniu nimi umów stałych z ważnymi pracownikami firmy. Elastyczne formy zatrudnienia powinny być elementem uzupełniającym tradycyjny model zatrudnienia. Trzeba dążyć do tego, żeby zatrudnienie w firmie stało się bardziej zróżnicowane, a nie do tego, żeby pozbywać się cennych pracowników, którzy dokładają starań, aby firma się rozwijała.

Może Ci się przydać: 6 największych mitów o outsourcingu pracowniczym

Narada o tym, jak zapobiegać dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych.

Podsumowanie

Żyjemy w czasach, kiedy stereotypowe podejście do zatrudniania się zmienia. Pojęcia takie jak „elastyczność” i „zmienność” są coraz częściej stosowane przez pracowników, jak i pracodawców.

Popularność elastycznych form zatrudnienia wynika z zapotrzebowania rynku. I nie ulega wątpliwości, że korzystanie z alternatywnych form zatrudnienia jest efektywne dla przedsiębiorców. W końcu — nic dziś nie daje większej przewagi konkurencyjnej niż szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności, wprowadzanie zmian i dostosowanie się do nowych warunków rynkowych.

Chcesz wprowadzić nietypowe formy zatrudnienia w swojej firmie? W Worklife od lat pomagamy przedsiębiorcom zwiększać konkurencyjność poprzez wykorzystanie elastycznych modeli zatrudniania. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci mądrze dopasować strukturę zatrudniania do potrzeb firmy i pozyskać właściwych pracowników.

Może Cię również zainteresować:

Źródła

 1. Por. J. Wyrwa, A. Piątyszek, Elastyczne formy pracy jako szansa na godzenie życia zawodowego z rodzinnym, Problemy Profesjologii, s. 61.
 2. Tamże, s. 70.
 3. Zob. https://www.eurofound.europa.eu/pl/publications/report/2020/new-forms-of-employment-2020-update, dostęp: 13.01.2023 r.
 4. Zob. https://www.parp.gov.pl/component/content/article/75898:parp-prezentuje-kolejny-raport-dotyczacy-rynku-pracy-sytuacja-w-polsce-lepsza-z-miesiaca-na-miesiac, dostęp: 13.01.2023 r.
 5. Zob. https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/694761/Elastyczne%20formy%20zatrudnienia.%20Informator?version=1.0&t=1406110632866, dostęp: 13.01.2023 r.