Czym się różni leasing pracowniczy od outsourcingu pracowniczego?

Leasing pracowniczy a outsourcing różni się m.in. tym, że outsourcing przekazuje zadania do realizacji innym podmiotom gospodarczym

Poznaj najważniejsze różnice pomiędzy outsourcingiem a leasingiem pracowniczym i sprawdź, która usługa lepiej pasuje do potrzeb Twojego biznesu.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Kiedy korzystać z leasingu pracowniczego, a kiedy z outsourcingu pracowniczego?
  2. Jak działa outsourcing pracowniczy?
  3. Jak działa leasing pracowniczy?
  4. Jakie są różnice pomiędzy leasingiem pracowniczym a outsourcingiem?
  5. Podsumowanie

Zdarza się, że outsourcing i leasing pracowniczy są postrzegane jako sposoby na obniżanie kosztów zatrudnienia. Zamiast zatrudniać pracowników na umowę o pracę, przedsiębiorcy korzystają z leasingu pracowniczego lub outsourcingu, żeby płacić mniej za wykonanie określonych zadań i mieć wyższy zwrot z inwestycji. Proste? Okazuje się, że nie do końca.

Kiedy usługi leasingu lub outsourcingu pracowniczego nie są dobrze dopasowane do potrzeb firmy ani ściśle kontrolowane przez managerów, to powodzenie całego przedsięwzięcia może stanąć pod znakiem zapytania. Historia polskich przedsiębiorstw zna przypadki, kiedy korzystanie np. z leasingu pracowników odsłaniało problemy związane zarządzaniem, uwypuklało brak procesów oraz nieścisłości w kwestii ponoszenia odpowiedzialności. Jak zatem dobrać usługę do potrzeb biznesu, żeby wszystko poszło zgodnie z planem? Zacznijmy od przeanalizowania różnic pomiędzy tymi usługami.

Kiedy korzystać z outsourcingu pracowniczego?

Outsourcing pracowników powinien być traktowany jako usługa pozwalająca na odciążenie zasobów wewnętrznych i możliwość skoncentrowania się na konkurencyjnej stronie swojej działalności. To ważne szczególnie wtedy, gdy przedsiębiorca chce rozwijać lub skalować swoją firmę.

Kiedy korzystać z leasingu pracowniczego?

Z kolei leasing pracowniczy pozwala na szybkie powiększenie zespołu o pracowników tymczasowych o określonych kompetencjach. Przydaje się, gdy chcesz szybko znaleźć zastępcę na pracownika będącego na urlopie lub zwolnieniu chorobowym, albo powierzyć nowemu pracownikowi zadania, których Twój zespół nie potrafi wykonać.

Pozyskaj pracowników w 3 tygodnie

Dostarczymy pracowników dla Twojej firmy, nawet jeśli masz wysokie wymagania i w krótkim czasie potrzebujesz setki osób.

Jak działa outsourcing pracowniczy?

W outsourcingu pracowniczym przedsiębiorca może „wynająć” pracowników od firmy outsourcingowej, którzy zostaną skierowani do wykonania konkretnych zadań w jego organizacji. Właściciel organizacji nie zarządza outsourcingowanymi pracownikami, nie sprawuje nad nimi kontroli, ani nie wypłaca im wynagrodzeń. Tym wszystkim zajmuje się firma outsourcingowa. Cała usługa pomiędzy przedsiębiorcą a firma outsourcingową jest rozliczana na podstawie jednej faktury w miesiącu. Konieczne jest podpisanie umowy, która dokładnie określa, w jakim czasie zostaną wykonane zadania i jakie mają przynieść efekty. Co ważne — istotą outsourcingu pracowniczego jest długotrwała współpraca.

Przeczytaj: Co powinna zawierać umowa outsourcingu pracowniczego?

Jak działa leasing pracowniczy?

Z kolei leasing pracowniczy może przybrać jedną z dwóch form. W każdej z nich, korzystając z leasingu pracowników stajesz się tzw. pracodawcą-użytkownikiem.

Pierwsza forma leasingu pracowniczego polega na tym, że wynajmujesz pracowników od innego pracodawcy na określony czas. W tym czasie wynajmowany pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy bezpłatny urlop. Razem z poprzednim pracodawcą pracownika zawieracie porozumienie w tej sprawie, ustalając m.in. jego czas pracy. Z wynajmowanym pracownikiem podpisujesz umowę o pracę na czas określony lub tymczasową. Ważnym punktem jest to, że leasingowany pracownik musi pisemnie zgodzić się na świadczenie usług w Twojej firmie. Kiedy czas leasingu pracowniczego minie, pracownik wraca do swojego poprzedniego pracodawcy. Ta forma leasingu bywa także nazywana wypożyczeniem pracowników pomiędzy firmami.

Drugą formą leasingu pracowniczego jest wynajęcie pracowników z agencji pracy tymczasowej. W takim wypadku to agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracownika, który będzie wynajmowany i gwarantuje mu wszystkie świadczenia zgodnie z przepisami o pracy tymczasowej lub na czas określony. Jako pracodawca użytkownik nie zawierasz z pracownikiem żadnej umowy. To agencja pracy tymczasowej zajmuje się administracją kadrową pracowników. Cała usługa jest regulowana ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, dlatego zadania powierzone takiemu pracownikowi muszą mieć charakter doraźny, sezonowy lub okresowy.

Powierzenie podmiotom zewnętrznym zadań wykonywanych dotychczas wewnętrznie może prowadzić do przejścia części zakładu pracy.

Leasing pracowniczy a outsourcing pracowniczy — najważniejsze różnice

Relacja z pracownikiem

Założeniem pierwszej formy leasingu pracowniczego jest to, aby móc wypożyczyć od innej firmy pracownika za jego zgodą, dzięki czemu możesz na określony czas zostać jego pracodawcą. Z kolei założeniem outsourcingu pracowniczego jest to, aby wynająć pracowników do wykonywania takich zadań, które nie są rdzeniem działalności organizacji i móc koncentrować się na rozwijaniu lub skalowaniu firmy.

Zarządzania i kontrola pracownika

W leasingu pracowniczym możesz zarządzać pracownikami, a w outsourcingu pracowniczym to firma outsourcingowa kontroluje i monitoruje efekty zadań, które realizują pracownicy.

Motywacja

Leasingowani pracownicy wiedzą, że niebawem wrócą do poprzedniego pracodawcy lub przejdą do kolejnej organizacji, dlatego mogą być mniej zaangażowani i wydajni, niż outsourcingowani pracownicy, którzy mają szansę wykonywać określone zadania w Twojej firmie przez nielimitowany czas.

Obowiązki

W pierwszej formie leasingu pracowniczego musisz podpisać umowę o pracę z nowym pracownikiem. Z kolei w outsourcingu pracowniczym masz znacznie mniej obowiązków do wypełnienia, ponieważ rozliczasz się z efektów wykonanych zadań, opłacasz tylko jedną fakturę w miesiącu i nie zarządzasz pracą outsourcingowanych pracowników.

Efekty

W leasingu pracowniczym płacisz za wykonaną pracę bez względu na wyniki — nawet wtedy, gdy pracownik okaże się nieefektywny. W outsourcingu pracowniczym umawiasz się na realizację konkretnych zadań i osiągnięcie konkretnych efektów — to za nie płacisz.

Podstawa prawna

Leasing pracowniczy działa na zasadach świadczenia pracy tymczasowej, a outsourcing pracowniczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Leasingowany pracownik świadczy pracę pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Podsumowanie

Poznanie różnic pomiędzy leasingiem i outsourcingiem pracowniczym to pierwszy krok do tego, żeby lepiej dopasować usługę do swojej firmy i nie podejmować decyzji pod wpływem impulsu. Obecna zmienność na rynku skłania sprawia, że warto wcześniej przygotować strategię optymalizacji zatrudnienia. Przy tym wszystkim trzeba mieć na uwadze jeszcze jedno — niezależnie od tego, czy skorzystasz z usług leasingu, czy outsourcingu pracowniczego, trzeba znaleźć równowagę pomiędzy minimalizacją kosztów zatrudnienia a jakością pracy.

Masz pytania odnośnie outsourcingu pracowniczego? Skorzystaj z naszej bezpłatnej konsultacji, żeby dowiedzieć się, czy w Twojej firmie warto wdrożyć outsourcing pracowniczy.

Te artykuły mogą Cię zainteresować: